Ventilatie is noodzakelijk voor uw gezondheid

Ventilatie zorgt voor een gezonde luchtkwaliteit op de werkvloer of in uw woning. Wij bieden verschillende oplossingen aan afhankelijk van de ruimte en het toepassingsdomein.

Het principe van ventilatie is erg eenvoudig. De verontreinigde lucht in een ruimte moet op regelmatige basis worden vervangen door vers aangevoerde zuivere lucht. Ventilatie garandeert niet alleen een voldoende aan luchttoevoer voor gebruikers maar ook voor verbrandingstoestellen.

Ventilatie is noodzakelijk voor uw gezondheid en comfort, en het verlaagt bovendien de kans op condensatie of schimmelvorming.

Wist u dat we tijdens onze dagdagelijkse activiteiten zo’n 15 à 20 liter vocht per dag produceren door te ademen, koken, wassen,… ? Om condenstatie en schimmelvorming tegen te gaan moet dit op regelmatige basis afgevoerd worden.

Moderne ventilatiesystemen maken een gecontroleerde ventilatie mogelijk. De aan-en afvoer van lucht wordt perfect geregeld opdat er geen nodeloos energieverlies ontstaat. Een gecontroleerde ventilatie zorgt al snel voor een flinke besparing op uw energiefactuur.